Prabhansu Rai

President

Deepu Sharma

Vice President

Rahul Prasad Sharma

Secretary

Priyanka Sharma

Treasurer

Ashish Kumar Mishra

Additional Secretary

Laxmi Kant Patel

Member

Prabhat Kumar

Member